Προτάσεις

Προτάσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στις απαιτήσεις σας

Οι απαιτήσεις επικοινωνίας κάθε επαγγελματία υγείας, κάθε ειδικότητας και κάθε ιατρικής μονάδας δεν είναι "τυποποιημένες" και δεν μπορούν να καλυφθούν με τυποποιημένες προτάσεις.

Στη Health Marketing αντιμετωπίζουμε εξατομικευμένα κάθε πελάτη μας. Προσαρμόζουμε τη γνώση, την εμπειρία, την εξειδίκευση και την παροχή των υπηρεσιών μας ... στα μέτρα του.

Προσφέρουμε τρεις προτάσεις υπηρεσιών. Κάθε πρόταση εξειδικεύεται και εξατομικεύεται.

Αυτό που μας προσδιορίζει είναι η αμεσότητα παροχής, η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών μας και η συμβατότητα του κόστους.

Πρόταση 1η: MEDICAL WEBSITE

Η πρόταση μας αυτή καλύπτει πλήρως τις ανάγκες για:

 • Τη δημιουργία μίας δυναμικής ιστοσελίδας (mobile friendly)
 • Τη φιλοξενία της σε ασφαλείς και πιστοποιημένους servers
 • Την εκπαίδευση του πελάτη
 • Τη δημιουργία Facebook page
 • Την τηλεφωνική και online υποστήριξη

Πρόταση 2η: WEB COMMUNICATION

Η πρόταση μας αυτή καλύπτει πλήρως τις ανάγκες για:

 • Τη δημιουργία μίας δυναμικής ιστοσελίδας (mobile friendly)
 • Τη φιλοξενία της σε ασφαλείς και πιστοποιημένους servers
 • Τη δημιουργία Facebook page
 • Το σχεδιασμό και την ανάρτηση posts
 • Το σχεδιασμό και την ανάρτηση χορηγούμενων καταχωρήσεων
 • Καμπάνιες Google AdWords
 • Kαμπάνιες Google AdNetwork
 • Την εκπαίδευση του πελάτη
 • Την τηλεφωνική και online υποστήριξη

Πρόταση 3η: WEB MARKETING

Η πρόταση μας αυτή καλύπτει πλήρως τις ανάγκες για:

 • Τη δημιουργία μίας δυναμικής ιστοσελίδας (mobile friendly)
 • Τη φιλοξενία της σε ασφαλείς και πιστοποιημένους servers
 • Τη δημιουργία και τη διαχείριση Facebook page
 • Content Services (κείμενα για website και Facebook)
 • Το σχεδιασμό και την ανάρτηση posts
 • Το σχεδιασμό και την ανάρτηση χορηγούμενων καταχωρήσεων
 • Καμπάνιες Google AdWords
 • Kαμπάνιες Google AdNetwork
 • Τη δημιουργία και τη διαχείριση διαδικτυακού τηλεοπτικού καναλιού (YouTube)
 • Το σχεδιασμό και την επιμέλεια παραγωγών video
 • Το σχεδιασμό ενημερωτικών εντύπων
 • Τη σταθερή συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα marketing, επικοινωνίας και ανάπτυξης
 • Την προώθηση δελτίων τύπου, αρθρογραφίας και συνεντεύξεων
 • Την εκπαίδευση του πελάτη
 • Την τηλεφωνική και online υποστήριξη

Τα χαρακτηριστικά, το περιεχόμενο και το κόστος όλων των προτάσεων σχεδιάζεται με βάση τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες κάθε πελάτη μας.

Ενδεικτικά έργα

view all
Member of Istopolis Group