Η εταιρεία

Υπηρεσίες Marketing & Επικοινωνίας εξειδικευμένες στον τομέα της υγείας

Οι περισσότεροι πάροχοι και επαγγελματίες υγείας αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην επιλογή συνεργάτη που θα τους υποστηρίζει αποτελεσματικά στους τομείς του marketing και της επικοινωνίας.

Αυτό οφείλεται κυρίως

  • Στις εξειδικευμένες απαιτήσεις του ιατρικού κλάδου, σε επίπεδο στρατηγικής & περιεχομένου της επικοινωνίας
  • Στις ιδιαιτερότητας των υπηρεσιών marketing και επικοινωνίας κάθε ειδικότητας
  • Στην ειδική "συμπεριφορά" επικοινωνίας που απαιτεί το κοινό που απευθύνονται
  • Στο διαφοροποίηση του νομικού περιβάλλοντος

Στη χώρα μας υπάρχει έλλειψη εταιρειών παροχής υπηρεσιών marketing και επικοινωνίας με ουσιαστική εξειδίκευση στους τομείς της υγείας.

Η Health Marketing καλύπτει το κενό αυτό! Δραστηριοποιείται στο χώρο του Ιατρικού Marketing και Επικοινωνίας, στη Θεσσαλονίκη από το 2013, καλύπτοντας ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά τις ανάγκες Ιατρών, Μονάδων Υγείας και γενικότερα Επαγγελματιών στον ευρύτερο Τομέα της Υγείας και Ευεξίας.

Από τις αρχές του 2017 η Health Marketing εντάχθηκε στην Istopolis Group, έναν από τους κορυφαίους ομίλους παροχής υπηρεσιών Marketing και Επικοινωνίας. Τη Health Marketing έχουν εμπιστευθεί έως σήμερα σημαντικοί πάροχοι υγείας και ιατροί. Μέσω της ένταξής της στην Istopolis Group, η Health Marketing επεκτείνει τη δραστηριότητά της τόσο πανελλήνια όσο και στη Μεγάλη Βρετανία (Λονδίνο).

Ενδεικτικά έργα

view all
Member of Istopolis Group